Kalapaki

Kalapakī is situated between Nāwiliwili and Hanama`ulu ahupuaÊ»a. Kalapakī means Dividing-side.

KALAPAKI

Kalapakī: Dividing-side

Situated between Nāwiliwili and Hanama`ulu ahupua`a.